Đặc điểm Gà Đông Tảo

gà đông tảo f1 45 ngày chỉ 100.000/con
khi mua theo đàn

Play Video
Play Video

Bản quyền thuộc về Trại gà giống Phát Đạt