NGUYÊN LIỆU

Công ty Nga Sơn Tofu sử dụng 100% đậu nành loại 1 nhập khẩu từ Mỹ. Đảm bảo chất lượng và độ tươi ngon của sản phẩm được tốt nhất. Trong tương lai sẽ hướng tới vùng trồng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn VietGap góp phần đưa nông sản việt nâng tầm cao mới.

Nuyên liệu tự nhiên Giá trị dinh dưỡng Chứng nhận an toàn

NGUYÊN LIỆU

Công ty Nga Sơn Tofu sử dụng 100% đậu nành loại 1 nhập khẩu từ Mỹ. Đảm bảo chất lượng và độ tươi ngon của sản phẩm được tốt nhất. Trong tương lai sẽ hướng tới vùng trồng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn VietGap góp phần đưa nông sản việt nâng tầm cao mới.

Nuyên liệu tự nhiên Giá trị dinh dưỡng Chứng nhận an toàn

NGUYÊN LIỆU

Công ty Nga Sơn Tofu sử dụng 100% đậu nành loại 1 nhập khẩu từ Mỹ. Đảm bảo chất lượng và độ tươi ngon của sản phẩm được tốt nhất. Trong tương lai sẽ hướng tới vùng trồng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn VietGap góp phần đưa nông sản việt nâng tầm cao mới.

Nuyên liệu tự nhiên Giá trị dinh dưỡng Chứng nhận an toàn

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

Dây chuyền sản xuất khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Dây chuyền khép kín Quy trình đạt chuẩn An toàn vệ sinh thực phẩm Năng suất cao

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

Dây chuyền sản xuất khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Dây chuyền khép kín Quy trình đạt chuẩn An toàn vệ sinh thực phẩm Năng suất cao

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

Dây chuyền sản xuất khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Dây chuyền khép kín Quy trình đạt chuẩn An toàn vệ sinh thực phẩm Năng suất cao

TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

Sản phẩm trước hết phải tuyệt đối đạt an toàn vệ sinh thực phẩm, ngoài ra đảm là đảm bảo giá trị dinh dưỡng và hợp khẩu vị của người Việt.

Tuyệt đối an toàn Giá trị dinh dưỡng Hợp khẩu vị người Việt

TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

Sản phẩm trước hết phải tuyệt đối đạt an toàn vệ sinh thực phẩm, ngoài ra đảm là đảm bảo giá trị dinh dưỡng và hợp khẩu vị của người Việt.

Tuyệt đối an toàn Giá trị dinh dưỡng Hợp khẩu vị người Việt

TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

Sản phẩm trước hết phải tuyệt đối đạt an toàn vệ sinh thực phẩm, ngoài ra đảm là đảm bảo giá trị dinh dưỡng và hợp khẩu vị của người Việt.

Tuyệt đối an toàn Giá trị dinh dưỡng Hợp khẩu vị người Việt

GIÁ TRỊ TRÍ TUỆ

Nga Sơn Tofu tự tin mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm đậu phụ chất lượng, an toàn, đảm bảo giá trị dinh dưỡng và hợp khẩu vị người Việt. Chúng tôi mong muốn giới thiệu và quảng bá những giá trị tốt nhất từ miền “đất Phú trời Yên”.

Năng động - Sáng tạo - Trí tuệ Năng lực - Uy tín Cống hiến cho xã hội Sản phẩm chất lượng

GIÁ TRỊ TRÍ TUỆ

Nga Sơn Tofu tự tin mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm đậu phụ chất lượng, an toàn, đảm bảo giá trị dinh dưỡng và hợp khẩu vị người Việt. Chúng tôi mong muốn giới thiệu và quảng bá những giá trị tốt nhất từ miền “đất Phú trời Yên”.

Năng động - Sáng tạo - Trí tuệ Năng lực - Uy tín Cống hiến cho xã hội Sản phẩm chất lượng

GIÁ TRỊ TRÍ TUỆ

Nga Sơn Tofu tự tin mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm đậu phụ chất lượng, an toàn, đảm bảo giá trị dinh dưỡng và hợp khẩu vị người Việt. Chúng tôi mong muốn giới thiệu và quảng bá những giá trị tốt nhất từ miền “đất Phú trời Yên”.

Năng động - Sáng tạo - Trí tuệ Năng lực - Uy tín Cống hiến cho xã hội Sản phẩm chất lượng

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Nga Sơn Tofu luôn mong muốn và không ngừng nỗ lực mang đến những sản phẩm có giá trị và chất lượng tốt nhất đến cho khách hàng. Bảo vệ môi trường và tạo động lực phát triển xã hội.

Sức khỏe Cộng đồng Niềm tin xã hội Giá trị của Quốc gia Thúc đẩy tương lai

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Nga Sơn Tofu luôn mong muốn và không ngừng nỗ lực mang đến những sản phẩm có giá trị và chất lượng tốt nhất đến cho khách hàng. Bảo vệ môi trường và tạo động lực phát triển xã hội.

Sức khỏe Cộng đồng Niềm tin xã hội Giá trị của Quốc gia Thúc đẩy tương lai

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Nga Sơn Tofu luôn mong muốn và không ngừng nỗ lực mang đến những sản phẩm có giá trị và chất lượng tốt nhất đến cho khách hàng. Bảo vệ môi trường và tạo động lực phát triển xã hội.

Sức khỏe Cộng đồng Niềm tin xã hội Giá trị của Quốc gia Thúc đẩy tương lai